HOLBÆK SYGEHUS
(Holbæk amtsygehus)
(Holbæk centralsygehus)


Historiske data:

Til forsiden


Før 1844: Måske klosterpleje,»St. Jørgensgården « (spedalskhedshospital) samt sygestuer i byens fattiggårde (hovedsagelig epidemiske).  

 

1844:
Amtet opfører sygehus på nuværende sygehusområde. Holbæk Amtssygehus «Kaldes arbejdsgården« og er indrettet således: 2-etagers bygning, 40 sengepladser, l sindssygeafdeling med 12 celler samt en arbejdsanstalt med 16 lemmer, l rullestue (samtidig operationsstue), l svinestald og l hønsehus. Gulvene bestod af et enkelt lag fjæl, lagt direkte på jorden. (Kun 20 senge somatiske).

Personale:
l læge (arbejdstid 2 timer dagligt),
l sygeplejerske (uddannet).
3 piger,
l opsynsmand,
l inspektør.


  

 

 

 

Dette kort er produceret i perioden 1842-1899

 

 
1882:
Købstadens indbyggere får indlæggelsesret. Samtidig beskrivelse af sygehuset: Professor Larsens Beskrivelse o. Mierløse Herred«:
  Anstalten benævnes stundom »Tivoli«, men indretningen svarer kun lidet til det navn; kun så meget tør jeg sige, at den hører ikke til »Verdens Syv Underværker«, ligeså lidet som den er bygget af  nogen af vor tids »Syv Vise«.
 
 
1890: Det nyopførte Holbæk Amts Arbejds-,Tvangsarbejds- og Dåreanstalt« som nabo til sygehuset indvies  af professor Flindt og amtmand C. St. A. Bille.
Sygehuset fra 1844 er dermed rent somatisk


 

Picture
1909:
Opførelse af vestfløjen. Moderniseret omkring 1946.
1910:
Opførelse af tuberkuloseafdelingen (afdeling C).
1921:
Opførelse af centralvaskeriet (selvstændig bygning 1954).
1927:
Opførelse af 1927-bygningen (medicinske sengeafdelinger).
1934:
Oprettelse af apotek til betjening af amtets sygehuse.
1939:
Opførelse af nordvestfløjen, funktionærbolig, senere elevbolig og igen senere indrettet til diverse kontorer for læger, socialrådgiver, rengøringsinspektrice, psykiatriske konsulenter, bibliotek, konference rum samt sygeplejeadministration.
1947:
Indvielse af ny behandlingsbygning (1947-bygningen). Samarbejde indledes med Sct. Elisabeths hospital (opført 1913 af Holbæk kommune som garnisonssygehus). Overtaget af Elisabethinerordenen i 1931.
1951:
Opførelse af funktionærbolig på Roskildevej (Blok I)
1952:
Indvielse af krumbygningen. som forbinder den moderniserede 1927- bygning med den moderniserede vestfløj og den nye behandlingsbygning.

1952:
Opførelse af sygeplejebolig på Roskildevej. (Blok II)
1954:
Sygehjemmet ophører med at fungere som arbejdsanstalt. Ren psykiatrisk filial af Statshospitalet i Nykøbing Sj.
1955:
Opførelse af funktionærbolig på Roskildevej til diverse personalekategorier. (Blok III)
1960:
Opførelse af Holbæk Amts Sygeplejeskole.
1967:
Indvielse af østfløj I (kirurgiske sengeafdelinger, fødeafdeling samt hall med ekspeditionskontor, herre og damefrisørsalon, bibliotek, garderobe samt cafeteria).
1968:
Indvielse af praktikbolig for elever samt nye lægeboliger i Hasselvænget.
1969:
Indvielse af ny fysiurgisk afdeling i Birkevænget.
1970:
Smedelundsgade lukkes for at gøre plads for sygehusudvidelse.
Påbegyndelse af udgravning til østfløj II og ny behandlingsbygning.
1974:
Indvielse af østfløj II (medicinske sengeafdelinger, intensiv- og opvågningsafdeling, ambulatorium, steriliseringsafdeling) samt ny behandlingsbygning (røntgenafdeling, operationsafdeling, anæstesiafdeling). Samarbejdet med Sct. Elisabeth Hospital i Holbæk ophører.
1981:
Børnepsykiatrisk ambulatorium etableres med ansættelse af en overlæge.
1982:
Renoveringen af Krumbygningen, 27-bygningen og GI. Ringstedvej 6 c (Lungemedicinsk afdeling C) færdiggøres.
1983:
Nyt Centralkøkken indvies.
1985:
Decentralt dialyseafsnit indrettes i lokalerne på GI. Ringstedvej 6c.
1987:
Øjenkirurgisk afdeling indrettes i NV-fløjen med tilhørende operationsstue i 47- Bygningen på lille OP.
1988:
Lokaler til Børnepsykiatrisk ambulatorium nyindrettes i Birkevænget 2-4.
1994:
Psykiatrisk afdeling O flytter til nyindrettede lokaler på det tidligere Sygehjem.
Ny fødeafdeling indrettes i vestfløjen
1995:
Ungdomspsykiatrisk afdeling flytter fra ANS til nyindrettede lokaler i Rosenvænget 15 i den tidligere revalideringsklinik.
1997:
Amtsrådet beslutter en udbygning og renovering af Centralsygehuset i Holbæk.
1998
Barselsafsnit og svangreambulatorium indrettes i NV-fløjen. (Etape l)
1999:
Ortopædkirurgisk sengeafsnit renoveres i østfløj I. (Etape l)
1999:
Nyt neonatal afsnit etableres i 49-bygningen. (Etape l)
1999:
Børnepsykiatrisk ambulatorium flytter til Rosenvænget 15.
2001:
Påbegyndes nybyggeriet af de 12.000 m2 på parkeringsarealet mellem GI. Ringstedvej og nuværende sygehuskompleks. (Etape 2)
Gl. Ringstedvej lukkes for gennemkørende trafik.
2001:
Fertilitetsklinik (3-amtsfunktion) etableres i bygning 15, l. sal.
2002:
Almen psykiatrisk afdeling flytter til det tidligere Amtsplejehjem i Birkevænget 5.
2003:
11. oktober indvies 12.000 m2 nye bygninger syd og øst for eksisterende syge­huskompleks. (Etape 2)
:
   
:
   
:
   
: